Szukaj
Szukaj

Kształtowanie cech motorycznych – kinezyterapia

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Kształtowanie cech motorycznych ma miejsce już od najmłodszych lat. Można to robić w każdym wieku poprzez odpowiednio dobraną kinezyterapię. Rozdzielenie ćwiczeń na podgrupy dotyczące kształtowania poszczególnych cech sprawnościowych jest umowne, ponieważ chcąc udoskonalić jedną z nich organizm automatycznie ćwiczy pozostałe.

Kształtowanie cech motorycznych - kinezyterapia

Kształtowanie cech motorycznych

Do cech motorycznych zalicza się:

 • gibkość;
 • koordynację;
 • równowagę;
 • wytrzymałość;
 • siłę;
 • szybkość.

Zobacz również: Motoryczność.

Gibkość

Gibkość to zdolność człowieka do osiągania dużej amplitudy wykonywanych ruchów. W kinezyterapii ćwiczenia skierowane na kształtowanie tej cechy mają na celu wyrobienie, utrzymanie lub przywrócenie fizjologicznego zakresu ruchomości w stawach.

Zasady ćwiczeń

 • Każde ćwiczenie musi być wykonane w pełnym zakresie ruchomości w stawie.
 • Podczas ćwiczeń można się wspomagać oporem zewnętrznym bądź własnego ciała.
 • W przypadku małej siły mięśniowej należy prowadzić ćwiczenia w odciążeniu.

Koordynacja ruchowa

Koordynacja ruchowa to zdolność do precyzyjnego wykonywania złożonych czynności ruchowych i umiejętność sprawnego przestawiania się z jednej aktywności na inną.

Patronite
Patronite

Zasady ćwiczeń

 • Konieczne jest wielokrotne powtórzenie danego ćwiczenia.
 • Trudność ćwiczeń należy stopniować.
 • Wymaga się dbałości o precyzję wykonywanych ruchów, co z kolei wymaga pełnego skupienia się osoby ćwiczącej.
 • Najczęściej wykorzystywaną metodą kinezyterapeutyczną w celu zwiększania koordynacji są ćwiczenia Frenkla.

Równowaga

Równowaga to możliwość stałego i zaplanowanego utrzymania ciała w wybranej pozycji. Wyróżniamy równowagę statyczną i dynamiczną. Równowaga jest ściśle połączone z koordynacją ruchową, ponieważ wymaga doskonalenia koordynacji wielu grup mięśniowych w celu stabilizacji poszczególnych odcinków ciała, a tym samym utrzymaniu wymaganej pozycji.

Zasady ćwiczeń

 • Ćwiczenia wymagają skupienia się osoby ćwiczącej.
 • Można wykonywać je powoli, wskazana jest dokładność.
 • Ćwiczenia można przeprowadzać z wykorzystaniem wielu przyborów: piłek, bosu, taśm, gum, kijków czy ławeczek. Stopień trudności można zwiększyć zmieniając stabilne podłoże na ruchome.
 • Często wykorzystywaną metodą kształtowania równowagi jest metoda PNF poprzez stosowanie techniki rytmicznej stabilizacji lub stabilizacji zwrotnej.
 • Konieczna jest zasada stopniowania trudności.

Siła

Siła jest zdolnością mięśni do wykonywania pracy pomimo oporowi zewnętrznemu. Celem ćwiczeń zwiększających siłę w kinezyterapii nie jest maksymalny przyrost siły, lecz jej optymalny rozwój umożliwiający zaspokojenie indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zasady ćwiczeń

 • W celu wzmacniania siły najczęściej stosuje się opór zewnętrzny lub opór własnego ciała.
 • Wielkość oporu należy dostosować indywidualnie do potrzeb pacjenta, można w tym celu wykorzystać test Lovetta.
 • Ćwiczenia mogą być zarówno dynamiczne jak i statyczne.
 • Ruch może mieć charakter koncentryczny: pchnięcia, wyskoki, pływanie, jak i charakter ekscentryczny: przysiady, schodzenie po schodach.
 • Siłę mięśniową kształtuje się poprzez wykonywanie krótkotrwałych wysiłków o mniejszej liczbie powtórzeń przy większym oporze.
 • Ćwiczenia są powtarzane do granicy zmęczenia.

Wytrzymałość

Wytrzymałość to zdolność do kontynuowania długotrwałej pracy o określonej intensywności bez obniżenia efektywności działań oraz przy jednoczesnym zachowaniu podwyższonej odporności na zmęczenie.

Zasady ćwiczeń

 • Ćwiczenia wzmacniające wytrzymałość muszą mieć charakter aerobowy.
 • Można stosować opór zewnętrzny lub opór własnego ciała.
 • Stosuje się mniejsze obciążenie przy podniesionej licznie powtórzeń i wydłużonym czasie trwania aktywności.
 • Aby skutecznie zwiększyć wytrzymałość należy wykonywać od 4 do 5 treningów tygodniowo.
 • W celu podtrzymania efektów należy regularnie kontynuować treningi wytrzymałościowe w ciągu życia.

Szybkość

Szybkość z definicji jest zdolnością do wykonywania ćwiczeń ruchowych w określonych warunkach i w jak najkrótszym czasie.

Zasady ćwiczeń

 • Szybkość zwykle kształtuje się podczas treningu anaerobowego.
 • Ćwiczenia prowadzone są do 90% możliwości osoby zdrowej.
 • Szybkość można kształcić podczas treningów interwałowych.
 • Wskazane jest szybkie wykonywanie powtórzeń przy niezmienionym obciążeniu.


Polecane produkty:

Bibliografia:

 1. Nowotny J., Podstawy fizjoterapii. Część II, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *