Szukaj
Szukaj

Kształtowanie cech motorycznych – kinezyterapia

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Kształtowanie cech motorycznych ma miejsce już od najmłodszych lat. Można to robić w każdym wieku poprzez odpowiednio dobraną kinezyterapię. Rozdzielenie ćwiczeń na podgrupy dotyczące kształtowania poszczególnych cech sprawnościowych jest umowne, ponieważ chcąc udoskonalić jedną z nich organizm automatycznie ćwiczy pozostałe.

Kształtowanie cech motorycznych - kinezyterapia

Kształtowanie cech motorycznych

Do cech motorycznych zalicza się:

 • gibkość;
 • koordynację;
 • równowagę;
 • wytrzymałość;
 • siłę;
 • szybkość.

Zobacz również: Motoryczność.

Gibkość

Gibkość to zdolność człowieka do osiągania dużej amplitudy wykonywanych ruchów. W kinezyterapii ćwiczenia skierowane na kształtowanie tej cechy mają na celu wyrobienie, utrzymanie lub przywrócenie fizjologicznego zakresu ruchomości w stawach.

Zasady ćwiczeń

 • Każde ćwiczenie musi być wykonane w pełnym zakresie ruchomości w stawie.
 • Podczas ćwiczeń można się wspomagać oporem zewnętrznym bądź własnego ciała.
 • W przypadku małej siły mięśniowej należy prowadzić ćwiczenia w odciążeniu.

Koordynacja ruchowa

Koordynacja ruchowa to zdolność do precyzyjnego wykonywania złożonych czynności ruchowych i umiejętność sprawnego przestawiania się z jednej aktywności na inną.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zasady ćwiczeń

 • Konieczne jest wielokrotne powtórzenie danego ćwiczenia.
 • Trudność ćwiczeń należy stopniować.
 • Wymaga się dbałości o precyzję wykonywanych ruchów, co z kolei wymaga pełnego skupienia się osoby ćwiczącej.
 • Najczęściej wykorzystywaną metodą kinezyterapeutyczną w celu zwiększania koordynacji są ćwiczenia Frenkla.

Równowaga

Równowaga to możliwość stałego i zaplanowanego utrzymania ciała w wybranej pozycji. Wyróżniamy równowagę statyczną i dynamiczną. Równowaga jest ściśle połączone z koordynacją ruchową, ponieważ wymaga doskonalenia koordynacji wielu grup mięśniowych w celu stabilizacji poszczególnych odcinków ciała, a tym samym utrzymaniu wymaganej pozycji.

Zasady ćwiczeń

 • Ćwiczenia wymagają skupienia się osoby ćwiczącej.
 • Można wykonywać je powoli, wskazana jest dokładność.
 • Ćwiczenia można przeprowadzać z wykorzystaniem wielu przyborów: piłek, bosu, taśm, gum, kijków czy ławeczek. Stopień trudności można zwiększyć zmieniając stabilne podłoże na ruchome.
 • Często wykorzystywaną metodą kształtowania równowagi jest metoda PNF poprzez stosowanie techniki rytmicznej stabilizacji lub stabilizacji zwrotnej.
 • Konieczna jest zasada stopniowania trudności.

Siła

Siła jest zdolnością mięśni do wykonywania pracy pomimo oporowi zewnętrznemu. Celem ćwiczeń zwiększających siłę w kinezyterapii nie jest maksymalny przyrost siły, lecz jej optymalny rozwój umożliwiający zaspokojenie indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zasady ćwiczeń

 • W celu wzmacniania siły najczęściej stosuje się opór zewnętrzny lub opór własnego ciała.
 • Wielkość oporu należy dostosować indywidualnie do potrzeb pacjenta, można w tym celu wykorzystać test Lovetta.
 • Ćwiczenia mogą być zarówno dynamiczne jak i statyczne.
 • Ruch może mieć charakter koncentryczny: pchnięcia, wyskoki, pływanie, jak i charakter ekscentryczny: przysiady, schodzenie po schodach.
 • Siłę mięśniową kształtuje się poprzez wykonywanie krótkotrwałych wysiłków o mniejszej liczbie powtórzeń przy większym oporze.
 • Ćwiczenia są powtarzane do granicy zmęczenia.

Wytrzymałość

Wytrzymałość to zdolność do kontynuowania długotrwałej pracy o określonej intensywności bez obniżenia efektywności działań oraz przy jednoczesnym zachowaniu podwyższonej odporności na zmęczenie.

Zasady ćwiczeń

 • Ćwiczenia wzmacniające wytrzymałość muszą mieć charakter aerobowy.
 • Można stosować opór zewnętrzny lub opór własnego ciała.
 • Stosuje się mniejsze obciążenie przy podniesionej licznie powtórzeń i wydłużonym czasie trwania aktywności.
 • Aby skutecznie zwiększyć wytrzymałość należy wykonywać od 4 do 5 treningów tygodniowo.
 • W celu podtrzymania efektów należy regularnie kontynuować treningi wytrzymałościowe w ciągu życia.

Szybkość

Szybkość z definicji jest zdolnością do wykonywania ćwiczeń ruchowych w określonych warunkach i w jak najkrótszym czasie.

Zasady ćwiczeń

 • Szybkość zwykle kształtuje się podczas treningu anaerobowego.
 • Ćwiczenia prowadzone są do 90% możliwości osoby zdrowej.
 • Szybkość można kształcić podczas treningów interwałowych.
 • Wskazane jest szybkie wykonywanie powtórzeń przy niezmienionym obciążeniu.


Polecane produkty:

Bibliografia:

 1. Nowotny J., Podstawy fizjoterapii. Część II, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004.

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *