Sprawdzony Fizjoterapeuta

Reobaza

jest to najmniejsze natężenie prądu (mA) potrzebne do wywołania progowego skurczu mięśnia, przy czasie impulsu wynoszącym 1000 ms.

Medfile

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii