Szukaj
Szukaj

KOS

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

KOS – skrót pochodzi od wyrazów: katoda, otwarcie, skurcz. Wiąże się z reakcjami układu nerwowo-mięśniowego na prąd stały. Aby zrozumieć to pojęcie należy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat elektrodiagnostyki.

 

Elektrodiagnostyka w fizykoterapii

Ta dziedzina postępowania lekarskiego obejmuje metody badania pobudliwości nerwów i mięśni przy użyciu prądu stałego oraz prądów impulsowych. Jej celem jest wykazanie zmian pobudliwości, które zachodzą w układzie nerwowo-mięśniowym w różnego rodzaju stanach chorobowych.

Wyniki, które uzyskuje się z badań elektrodiagnostycznych pozwalają określić, czy proces chorobowy dotyczy nerwu, czy w mięśnia. Dodatkowo wykazują jaki jest stopień uszkodzenia i umożliwiają wnioskowanie o rokowaniu.

Rola KOS w elektrodiagnostyce

Wszystkie metody stosowane w elektrodiagnostyce układu nerwowo-mięśniowego polegają na pobudzeniu mięśni lub nerwów odpowiednim rodzajem prądu. Można je podzielić na ilościowe oraz jakościowe. Metody ilościowe oparte są na ilościowym określaniu wielkości fizycznych, które stanowią miarę pobudliwości mięśnia, jakościowe natomiast polegają na obserwacji rodzaju i siły skurczu mięśnia w odpowiedzi na impulsy prądu elektrycznego. KOS wiąże się z metodami jakościowymi.

Zgodnie z prawem Du Bois Reymonda prąd stały nie wywołuje skurczu mięśnia, ponieważ nie zachodzi zmiana jego natężenia. Skurcz zatem może wystąpić tylko przy zamykaniu i otwieraniu jego obwodu.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Najsilniejszy skurcz uzyskuje się przy zamykaniu obwodu w wypadku, gdy katoda jest elektrodą czynną. Sytuację taką określa się skrótem KZS. Odwrotną sytuację opisuje skrót AZS, który wskazuje anodę jako elektrodę czynną. Zależność między obydwiema sytuacjami można wyrazić zapisem: KZS > AZS.

Przy otwieraniu obwodu, w sytuacji, gdy elektrodą czynną jest katoda, skurcz będzie słabszy niż w przypadku, gdy byłaby nią anoda. Można zatem zapisać, że AOS > KOS.

Zobacz również: Prawo skurczu Erba.

Jak silny jest KOS?

Zależności określone prawem skurczu można przedstawić następująco:

  • słaby prąd – KZS;
  • średni prąd – KZS, AZS, AOS;
  • silny prąd – KZS, AZS, AOS, KOS.

Oznacza to, że w KOS posiada najmniejszą wartość, porównując do AZS, KZS i AOS. Aby uzyskać skurcz w tym przypadku konieczne jest użycie bardzo silnego prądu.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Mika T., Fizykoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.
  2. Kasprzak W., Mańkowska A., Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *