Medfile

Bóle mięśniowe (myalgiae) – fizjoterapia

Cel:

– uśmierzenie bólu;Bóle mięśniowe fizjoterapia
– zwolnienie napięcia mięśniowego;
– uzyskanie przekrwienia czynnego.

 

Przy bólach mięśniowych wyróżniamy dwa okresy:

– ostry;
– przewlekły.

Okres ostry

Uwaga!
Ciepło bardzo często jest źle znoszone w okresie ostrym.

1. Galwanizacja

Anoda – na bolesne miejsce.

Katoda – przeciwlegle lub odpowiednie segmenty rdzenia.

Natężenie:
0,5-3 mA łagodnie zwiększane.

Czas:
5-10-15 minut.

Zabiegi:
początkowo codziennie, a później co drugi dzień.

Seria:
6-10 zabiegów.

2. Jonoforeza

– mydocalmu

Anoda 10 x 100 cm – podkład wysycony jedną ampułką mydocalmu.

Katoda 10 x 100 cm.

Natężenie:

2-10 mA.

Czas:

20 minut.

Zabiegi:

co drugi dzień.

Seria:

10 zabiegów.

– 1-3% roztwór salicylanu sodu

Katoda na bolesne mięśnie – podkład wysycony lekiem.

Natężenie:

0,3 mA/cm2 elektrody czynnej.

Czas:

30-40 minut.

Zabiegi:

codziennie.

Seria:

10-15 zabiegów.

– nowokainy, lignokainy lub ksylokainy

Anoda na podkładzie wysyconym lekiem:

– 0,5% roztwór nowokainy : 10 – 50 ml;
– 2% roztwór lignokainy: 1-2-4 ampułki na podkład;
– 1% roztwór ksylokainy: 1 ampułka.

Natężenie:

do 10 mA.

Czas:

15-20 minut.

Zabiegi codziennie lub co drugi dzień.

Seria:

10-20 zabiegów.

3. Prądy diadynamiczne

Elektrody płytkowe lub przegubowe – katoda na miejsce bólu.

Anoda – przeciwlegle, ewentualnie segmentarnie.

Basis:

1-3 mA.

Prąd DF:

2 miuty, przekraczać próg wrażliwości.

Prąd CP:

6 minut.

Zabiegi:

codziennie.

Seria:

4-6 zabiegów.

4. Prądy Traberta

Katoda: 6 x 8 na miejsce bólu.

Anoda: 6 x 8 w odległości 3 cm od katody.

Prąd prostokątny o czasie impulsu 2 ms.

Częstotliwość:

140 Hz.

Czas:

10 minut, zwiększając stopniowo do granicy tolerancji.

Zabiegi:

przez pierwsze 3 dni codziennie, po czym co drugi dzień.

Seria:

6-8 zabiegów.

5. Prądy interferencyjne

Stabilnie

Elektrody płytkowe 100 – 200 cm2 ułożone tak, aby miejsce skrzyżowania prądów znajdowało się w miejscu bólu.

Częstotliwość stała:

100 Hz.

Czas:

5 minut, zwiększany stopniowo do granicy tolerancji.

Częstotliwość zmienna:

50 – 100 Hz.

Czas:

jak wyżej.

6. Diatermia krótkofalowa

Elektroda monoda – metoda indukcyjna

Odległość:

10 cm.

Dawki:

I-II.

Sklep Spirulina

Czas:

3-5 minut.

7. Ultradźwięki

– miejscowo:

0,2 W/cm2.

– segmentarnie:

0,2 W/cm2

oraz równocześnie miejscowo 0,05-0,1 W/cm2 lub impulsy 2-3 minut.

Zabiegi:

co drugi dzień.

Seria:

10-12 zabiegów.

Okres przewlekły

1. Parafinoterapia

– okłady;
– zawijania.

2. Promienie podczerwone i świetlne widzialne

– świetlanki Polano

Czas:

15-20-30 minut.

– lampa Sollux

Bez filtrów lub z filtrem czerwonym.

Odległość:

30-40-50 cm.

Czas:

10-20 minut.

– lampa Helios – promiennik podczerwieni

Odległość:

35-50 cm.

Czas:

10-20 minut.

Zabiegi:

codziennie lub co drugi dzień.

Seria:

10-20 zabiegów.

3. Promienie nadfioletowe

Naświetlania miejscowe na rozległe pola.

Dawka:

E I stopnia.

Zabiegi:

co drugi dzień.

Seria:

10-12-15 zabiegów.

4. Galwanizacja

Technika zabiegowa jak podczas okresu ostrego (patrz wyżej).

5. Jonoforeza

Technika zabiegowa jak podczas okresu ostrego (patrz wyżej).

6. Prądy diadynamiczne

Technika zabiegowa jak podczas okresu ostrego (patrz wyżej).

7. Diatermia krótkofalowa

Elektroda szt. lub monoda.

Dawki:

II-III.

Czas:

15-20 minut lub 10-15 minut.

Zabiegi:

co drugi dzień.

Seria:

10-20 zabiegów.

Diatermia mikrofalowa

Elektrody okrągłe lub podłużne, odległość 5 cm.

Dawki:

jak w DKF

Czas:

do 10 minut.

8. Ultradźwięki

Technika zabiegowa jak podczas okresu ostrego (patrz wyżej).

9. Masaż

– klasyczny;
– segmentarny;
– Aquavibron;
– podwodny.

10. Kąpiele lecznicze

– solankowe:

stężenie:

1-3%.

Temperatura:

34-37 stopni C (ciepłe).

Temperatura:

37-40 stopni C (gorące).

Czas:

15-20 minut.

Zabiegi:

3 x tygodniowo (od 4 do 5 kąpieli w tygodniu)

Uwaga!
Kąpiele gorące są przeciwwskazane u osób wyniszczonych w wieku starczym. Można je stosować jedynie przy braku przeciwwskazań ze strony układu krążenia i układu oddechowego.

– siarczkowe lub siarczkowo-siarkowodorowe:

naturalne lub sztuczne.

– aromatyczne:

temperatura:

37-40 stopni C.

11. Peloidoterapia – okłady borowinowe częściowe

Temperatura:

45-46 stopni C.

Czas:

do 30 minut.

12. Kinezyterapia

– izometryczne ćwiczenia napięciowe;
– ułożenia rozciągające.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław