Sprawdzony Fizjoterapeuta

Katoda (-)

jest elektrodą ujemną, która przyciąga elektrony dodatnie (+) z anody. Katoda zazwyczaj jest koloru czarnego.

Medfile

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii