Koenzym Q10

Koenzym Q10 to związek organiczny pochodzenia niebiałkowego, niezbędny do sprawnego działania niektórych enzymów. Stanowi lipofilny antyoksydant obecny we wszystkich tkankach i komórkach organizmu człowieka. Co to jest koenzym Q10? Koenzym Q10 to cząsteczka zbudowana z pierścienia benzochinonowego i dziesięciu jednostek izoprenoidowych w bocznym łańcuchu poliprenylowym.