Amylaza

Amylaza

Amylaza to ważny enzym z klasy hydrolaz glikozydowych. Wytwarzany przez człowieka, odgrywający istotną rolę w procesie rozkładu cukrów, głównie skrobi. Rodzaje amylazy W świecie roślin i zwierząt wyróżnia się 3 podstawowe grupy enzymów rozkładających hydrolitycznie skrobię, glikogen oraz cukry pokrewne. Są to: alfa-amylaza – która rozszczepia wiązania wewnątrz cząsteczek substratu w sposób przypadkowy; beta-amylaza – […]

Maltaza

Maltaza to enzym trawienny wydzielany przez bonę śluzową jelita, występujący również w kiełkujących ziarnach jęczmienia. Maltazy należą do klasy hydrolaz glikozydowych.   Funkcje maltazy Maltaza bierze udział w rozkładzie węglowodanów złożonych, szczególnie maltozy należącej do grupy disacharydów. Powstaje ona wskutek wstępnego trawienia skrobi oraz glikogenu. Maltaza rozkłada tak powstałą maltozę do glukozy, przez co cukier […]

Laktaza

Laktaza to enzym występujący w jelicie cienkim niemowląt. Wraz z wiekiem aktywność i koncentracja tego enzymu w przewodzie pokarmowym zmniejsza się. Współcześnie głośnym i rozpowszechnionym tematem jest spożywanie mleka oraz nietolerancja laktozy.   Czym jest laktoza? Laktoza, inaczej nazywana cukrem mlecznym, jest organicznym związkiem z grupy węglowodanów naturalnie występującym w mleku. Przyswajanie laktozy jest niezwykle […]

Sacharaza

Sacharaza to enzym z grupy hydrolaz odpowiadający za rozkład sacharozy na glukozę i fruktozę. W organizmie człowieka jest jednym z enzymów trawiennych wydzielanych przez gruczoły jelitowe do światła jelita cienkiego. Enzym ten zwany jest również beta-D-fruktofuranozydazą lub inwertazą. Charakterystyka sacharozy Sacharoza jest jednym z najpowszechniej występujących węglowodanów. To dwucukier zbudowany z jednej cząsteczki glukozy oraz […]