Owulacja

Fazy cyklu miesiączkowego

Owulacja to jeden z etapów cyklu miesiączkowego, przypadający zazwyczaj na 14 dzień cyklu. Dzięki niej możliwe jest zapłodnienie komórki jajowej i zajście w ciążę. Z kolei jeśli nie dojdzie w tym czasie do zapłodnienia, następuje szereg dalszych przemian w organizmie kobiety, prowadzących do krwawienia. Etapy cyklu miesiączkowego Cykl miesiączkowy kobiety obejmuje naprzemienne, powtarzające się co […]

Pylica płuc

Pylica płuc stanowi częstą chorobę zawodową dotyczącą układu oddechowego. Rozwija się najczęściej w wyniku ekspozycji na pył towarzyszący procesom przemysłowym oraz wydobywczym. W rzeczywistości pylice to grupa kilkunastu chorób dotyczących płuc wywołanych działaniem pyłów o właściwościach zwłókniających.   Charakterystyka pylicy Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, pylice charakteryzują się gromadzeniem w tkance płucnej skupisk pyłu oraz […]

Objaw Bikelesa

Objaw Bikelesa

Objaw Bikelesa występuje w przebiegu rwy ramiennej (barkowej). Opisał go polski neurofizjolog Gustaw Bikeles.   Czym jest rwa ramienna? Rwa ramienna występuje najczęściej w efekcie stenozy kanałów korzeniowych w przebiegu spondylozy. Patologia najczęściej dotyczy poziomów C5-C6 oraz C6-C7, ponieważ to właśnie one są najbardziej obciążone czynnościowo. Dochodzi do powstawania wtórnych zmian zapalnych i ucisku odpowiednich […]