Opony rdzenia kręgowego i mózgowia

Opony mózgowia

Rdzeń kręgowy i mózgowie nie wypełniają całkowicie kanału kręgowego oraz jamy czaszki, ponieważ wewnątrz nich są koncentrycznie objęte trzema osłonami, jakimi są opony rdzenia kręgowego i mózgowia. To łącznotkankowe błony o różnej budowie oraz znaczeniu biologicznym. Warto wiedzieć o nich podstawowe informacje, ponieważ stanowią bardzo ważny element ciała człowieka. Opony rdzenia kręgowego i mózgowia W […]

Rehabilitacja urologiczna pacjenta niepełnosprawnego

Rehabilitacja urologiczna

Rehabilitacja urologiczna pacjenta niepełnosprawnego jest niezbędnym elementem leczenia osoby na wózku inwalidzkim. Oddawanie moczu należy do aktów odruchowych, podlega jednak świadomej kontroli korowej. Podstawy fizjologiczne Bodźce odpowiedzialne za oddawanie moczu powstają w efekcie rozciągania ścian pęcherza moczowego pod wpływem gromadzenia się moczu. Przewodzone są następnie do rdzenia kręgowego, pnia mózgu i kory mózgu. Człowiek odczuwa […]