Integracja Sensoryczna

integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna (SI) według najkrótszej definicji to proces celowej organizacji zmysłów. Bardziej rozbudowana definicja mówi o możliwości rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów, ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wykorzystanie do celowego działania. Można zatem powiedzieć, że integracja sensoryczna jest procesem, podczas którego mózg otrzymuje informacje z narządów zmysłów. Założenia teoretyczne Kiedy […]

Alloplastyka stawu ramiennego – fizjoterapia

Alloplastyka stawu ramiennego

Alloplastyka stawu ramiennego to coraz częściej wykonywany zabieg, zarówno w ortopedycznej jak i urazowej chirurgii rekonstrukcyjnej. Trudności w wykonaniu zabiegu wynikają z budowy anatomicznej, dużej ruchomości stawu ramiennego i stosunkowo słabej stabilizacji mięśniowej. Wskazania do zabiegu nowotwory okolicy stawu ramiennego; deformacje pourazowe głowy kości ramiennej; artroza stawu ramiennego; martwica głowy kości ramiennej; zastarzałe złamania, zwichnięcia […]