Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC)

Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) jest zespołem wtórnym do wielu różnych stanów klinicznych. Jego istota polega na uogólnionej aktywacji procesu krzepnięcia krwi, połączonej z aktywacją lub zahamowaniem fibrynolizy.   Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego – definicja W wyniku uogólnionego wykrzepiania krwi: powstają mnogie zakrzepy w mikrokrążeniu i (rzadziej) w obrębie dużych naczyń, będące przyczyną niedokrwiennego uszkodzenia […]