Nerw łokciowy

Nerw łokciowy (łac. nervus ulnaris) odchodzi z pęczka przyśrodkowego splotu ramiennego C8-Th1. Zaopatruje przednio-przednio-przyśrodkową część ramienia i ręki.   Przebieg W dole pachowym biegnie po przyśrodkowej stronie tętnicy pachowej, bocznie od żyły pachowej. Nerw łokciowy po wyjściu z jamy pachowej przechodzi na ramię obok tętnicy ramiennej.