Trombocytopenia

Trombocytopenia znana jest również jako małopłytkowość. Określa stan, w którym liczba płytek krwi (trombocytów) wynosi mniej niż 150 000/ul. Szacuje się, że takie wartości występują jedynie u około 2,5% zdrowej populacji. Rodzaje trombocytopenii W zależności od przyczyn wyróżnia się kilka rodzajów trombocytopenii i są to