Technika spray and stretch

Technika spray and stretch służy do rozciągania mięśni i dezaktywacji punktów spustowych, co wykonuje się wraz z działaniem zimna - z użyciem aerozolu chłodzącego. Pozwala ona na bezbolesne rozciąganie mięśnia, podczas gdy w normalnych warunkach powodowałoby to ból. Wykonanie techniki: - należy ułożyć staw w