Podstawowe zasady treningu fizycznego

Podstawowe zasady treningu fizycznego Aby trening mógł być skuteczny należy przestrzegać określonych zasad. Mają one zastosowanie w każdego rodzaju treningu (zdrowotny czy zawodowy). Są to: - indywidualizacja; - specyficzność; - stopniowe zwiększanie obciążenia; - cykliczność. Indywidualizacja - polega na dostosowaniu obciążenia treningowego do możliwości trenowanego