Odleżyna – fizjoterapia (leczenie)

Odleżyna (decubitus) - fizjoterapia (leczenie) Cel: - usprawnienie miejscowego ukrwienia. 1. Galwanizacja Ułożenie elektrod: - elektroda czynna - katoda - na podkład wysycony roztworem soli kuchennej - na odleżynę; - elektroda bierna - anoda - przeciwlegle. Natężenie: 5-10 mA. Czas: kilka - 10 minut, co