Odleżyna – fizjoterapia (leczenie)

Odleżyna jest uszkodzeniem skóry i tkanek leżących w jej głębszych warstwach. Niestety stanowi częste zjawisko wśród pacjentów długotrwale leżących. Niezwykle ważna jest terapia przeciwodleżynowa, aby zapobiec powstawaniu ran. W leczeniu już powstałych odleżyn najistotniejszą rolę odgrywa fizjoterapia. Charakterystyka odleżyn Odleżyna powstaje w wyniku długotrwałego ucisku,