Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka

Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka (łac. musculus extensor carpi radialis brevis) znajduje się poniżej mięśnia prostownika promieniowego długiego nadgarstka i płaskim, długim ścięgnem przechodzi spod troczka prostowników w kierunku podstawy III kości śródręcza. Należy do grupy bocznej mięśni przedramienia. Budowa Mięsień rozpoczyna się przede wszystkim