Podział mięśni (klasyfikacja, rodzaje)

W systematyce anatomicznej ważną rolę odgrywa podział mięśni (klasyfikacja, rodzaje). Bierze on pod uwagę wiele cech tkanki mięśniowej, zarówno jej budowę, mechanikę, kształt, czynność oraz rodzaj włókien.  Podział mięśni Tkanka mięśniowa jest czynnym elementem narządu ruchu, gdyż jej czynność polega na kurczeniu się i rozkurczaniu.