Elektroosmoza

Elektroosmoza to zjawisko elektrokinetyczne polegające na ruchu fazy ciekłej względem unieruchomionej fazy stałej. Ruch ten wywołuje oddziaływanie przyłożonego pola elektrycznego. Elektroosmozę stosuje się w technologii między innymi do odwadniania (np. otrzymywanie żelu krzemionkowego przez odwodnienie szkła wodnego), do osuszania gruntów itd.   Na czym polega