Morfina

Morfina stanowi silny lek przeciwbólowy z grupy czystych agonistów receptorów opioidowych. Stosuje się ją w ratownictwie medycznym i farmaceutyce, jednak należy mieć na względzie jej uzależniające działanie.   Fizjologia morfiny Morfina szybko wchłania się po podaniu podskórnym, dożylnym oraz domięśniowym. Po podaniu doustnym ulega tak