Niedokrwistość Fanconiego

Niedokrwistość Fanconiego

Niedokrwistość Fanconiego (anemia Fanconiego) to rzadka choroba genetyczna wiążąca się ze zwiększonym ryzykiem zachorowań na nowotwory. Stanowi postać niedokrwistości aplastycznej. Do tej pory zidentyfikowano aż 15 genów, które mogą angażować się w rozwój tej choroby. Niedokrwistość Fanconiego – przyczyny Omawiana jednostka chorobowa dziedziczy się autosomalnie recesywnie. Nie da się dokładnie określić liczby nosicieli, jednakże badacze […]