Fotodepilacja Wrocław

Zaburzenia czucia typu ośrodkowego

są spowodowane uszkodzeniami w centralnym układzie nerwowym. W zależności od ich źródła możemy wyszczególnić następujące rodzaje zaburzeń czucia: korowe, torebkowe, wzgórzowe, pniowe i rdzeniowe.

Korowe zaburzenia czucia – zmiany związane są z polem projekcyjnym kory czuciowej w zakręcie zaśrodkowym półkuli mózgu.
Objawy:
– zaburzenia czucia są zazwyczaj plackowate;
– brak zaburzeń czucia wibracji i ułożenia;
– współistniejące upośledzenie precyzji ruchu w kończynacz;
– brak bólu.

Torebkowe zaburzenia czucia – dotyczą połowy ciała po stronie przeciwnej do ogniska uszkodzenia, zaburzeniu ulegają wszystkie rodzaje czucia.
Objawy współistniejące (ze względu na bliskie położenie drogi piramidowej i wzrokowej względem drogi czuciowej w torebce wewnętrznej):
– spastyczny niedowład połowiczy;
– zaburzenia w polu widzenia o charakterze niedowidzenia połowiczego.

Wzgórzowe zaburzenia czucia – występują na skutek niedrożności naczyń wzgórzowych.
Objawy:
– połowicze zaburzenia czucia;
– towarzyszący ból samoistny, wyzwalany przez dotyk (hiperpatia), pacjent nie określa lokalizacji;
– osłabione czucie głębokie, niemożność identyfikacji przez dotyk znanych przedmiotów.
Objawy współistniejące:
– przemijający niedowład połowiczy wiotki;
– niedowład nerwu twarzowego typu ośrodkowego;
– ruchy mimowolne pląsawiczo-atetotyczne lub zaburzenia ataktyczne, towarzyszące ruchom celowym wraz z zaburzeniami czucia ułożenia.

Sklep Spirulina

Pniowe zaburzenia czucia – spowodowane są uszkodzeniami dróg czuciowych na poziomie pnia mózgu.
Objawem są naprzemienne zaburzenia czucia o charakterze połowiczym – porażenia spastyczne lub wiotkie nerwów czaszkowych, występują po stronie ogniska uszkodzenia, a nerwów obwodowych – po stronie przeciwnej.

Rdzeniowe zaburzenia czucia – występują zależnie od miejsca i rozległości uszkodzenia czuciowych dróg rdzeniowych.
– przy uszkodzeniach wewnętrznych rdzenia pojawia się czucie rozszczepione;
– uszkodzenie dróg czuciowych na zewnątrz rdzenia powoduje objaw “wstępowania” zaburzeń czucia.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław