Fizjoexpert Futuro

Wskaźnik kątowy Clarke’a (kąt Clarke’a) służy ocenie stanu wysklepienia podłużnego stopy. Kąt Clarke’a wyznaczony jest przez prostą C – S (przyśrodkowy brzeg stopy), a także linię łączącą Q (punkt największego wgłębienia) oraz q (zetknięcie stycznej przyśrodkowej z brzegiem stopy). Średnia kąta Clarke’a u osób dorosłych wynosi 42°. Odbicie stopy mierzy się kątomierzem z dokładnością do 1°. Kąt Clarke’a jest bardzo rzetelnym wskaźnikiem w wyznaczaniu wysklepienia podłużnego stopy ocenianym na 97% (wg A. Ziemilska). Norma dla polskiej populacji to 45° – 50° (wg A. Ziemilska).

Wskaźnik kątowy Clarke'a (kąt Clarke'a)

Konferencje Bioptron

Interpretacja wyników (wartość kąta Clarke’a):

– stopa płaska x – 30° – patologiczne wysklepienie stopy wymagające leczenia;
– stopa z obniżonym wysklepieniem 31°- 41°;
– stopa normalna 42° – 54°;
– stopa z podwyższonym wysklepieniem 55° – x.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław