Szukaj
Szukaj

Wskaźnik kątowy Clarke’a (kąt Clarke’a)

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Kąt Clarke’a (wskaźnik kątowy Clarke’a) służy ocenie stanu wysklepienia podłużnego stopy. To najpopularniejsza i najprostsza metoda oceny odbitki stopy.

Wskaźnik kątowy Clarke'a (kąt Clarke'a)

Kąt Clarke’a – wyznaczanie

Kąt Clarke’a wyznaczony jest przez:

 • prostą C – S – przyśrodkowy brzeg stopy;
 • linię łączącą Q – punkt największego wgłębienia;
 • q – zetknięcie stycznej przyśrodkowej z brzegiem stopy.

Odbicie stopy mierzy się kątomierzem z dokładnością do 1°. Kąt Clarke’a jest bardzo rzetelnym wskaźnikiem w wyznaczaniu wysklepienia podłużnego stopy ocenianym na 97%. Norma dla polskiej populacji to 45° – 50°, przy czym średnia kąta Clarke’a u osób dorosłych wynosi 42°.

Interpretacja wyników

Interpretacja wyników jest następująca dla poszczególnych stopni:

 • płaska stopa: x – 30° – patologiczne wysklepienie stopy wymagające leczenia;
 • stopa z obniżonym wysklepieniem: 31°- 41°;
 • normalna stopa: 42° – 54°;
 • stopa z podwyższonym wysklepieniem: 55° – x.

Metody plantokonturograficzne

Oparte są na analizie graficzno-liczbowej na podstawie odbitek stóp. W efekcie plantokonturografia stanowi sposób dokumentacji graficznej i pozwala na precyzyjną interpretację ujęcia szeregu zmian morfologicznych podeszwowej części stopy w sposób nie tylko jakościowy, ale i ilościowy.

Patronite
Patronite

Istnieją 2 sposoby oceny odbitek stóp:

 • porównanie plantokonturografu z wzorcowymi typami stóp Bochenka, Clarke’a czy Wejsfloga;
 • wykreślenie odpowiednich kątów i wskaźników charakteryzujących budowę stopy, np. wskaźnik Clarke’a, Bałakirewa czy Wejsfloga.

Wskaźnik kątowy Clarke’a został opisany powyżej. Równie popularny jest wskaźnik Wejsfloga.

Omawiając ocenę stopy nie należy pominąć badania radiologicznego, a także komputerowego. Powszechnie stosowane metody oceny wysklepienia stopy dają rozbieżne wyniki, ponieważ zależą od sposobu badania. W celu uniknięcia rozbieżności zaleca się metodę Moire. Ponadto metoda komputerowa umożliwia określenie stanu funkcjonalnego aparatu torebkowo-więzadłowego stóp oraz umożliwia wychwycenie etapu rozwoju płaskostopia.

Zobacz również: Stopa – pomiary liniowe i kątowe.

Bibliografia

 1. Wacławek P., Drzał-Grabiec J., Truszczyńska A., Rozwój stóp dzieci w wieku przedszkolnym, Postępy Rehabilitacji, 1/2015.
 2. Mucha D., Ambroży T., Mucha D., (i inni), Stan wysklepienia i rozkład sił nacisku stron podeszwowych stóp na podłoże u studentek PPWSZ w Nowym Targu, Security, Economy & Law, 4/2015.
 3. Puszczałowska-Lizis E., Związki kąta Clarke’a z cechami przedniej i tylnej strefy podparcia oraz częstość występowania deformacji stóp u kobiet w wieku geriatrycznym, Gerontologia Polska, 1/2011.


Polecane produkty:
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *