Medfile

Plantokonturografia jest jedną z metod stosowanych do diagnozowania stóp.

1) Plantogram – odbitka podeszwowej części stopy (użyty w niniejszym artykule).
2) Plantokonturogram – odbitka części podeszwowej stopy wraz z jej obrysem, konturami.

Jak wykonać odbitkę stopy (plantogram)?

Nie ma nic prostszego. Wystarczą pędzelek, kolorowa farba plakatowa, kubeczek z wodą i wystarczająco duża kartka (taka, na której zmieści się cała stopa).
Używając mokrego pędzelka i farby plakatowej pomaluj dokładnie całą stopę (powyżej brzegów podeszwy). Czystą kartkę połóż na płaskiej, twardej powierzchni (płytki, parkiet, panele). Następnie pomalowaną stopą nadepnij na czystą kartkę, obciążając równomiernie obie stopy (warto jest pomalować i odbić obie stopy dla porównania). Tak wykonany plantogram gotowy jest do wyznaczania odpowiednich wskaźników.

Wskaźniki charakteryzujące budowę stopy

Plantokonturografia (stopa)Ryc 1. Plantogram (niekoniecznie zdrowej) stopy jednego z naszych pracowników Portalu Fizjoterapeuty.pl

Kąt ALFA (koślawość palucha)

Norma wynosi 0°-9°. Jest to kąt zawarty między linią C-S (linia przyśrodkowego brzegu stopy), a linią przeprowadzoną od przyśrodkowo najdalej wysuniętego punktu przodostopia (C), do zewnętrznego brzegu palucha (E).

Kąt BETA (koślawość palca małego)

Norma wynosi 0°-5° (nasz pracownik cierpi na koślawość palca małego, jego kąt wynosi 22°). Wyznaczany podobnie jak kąt alfa tylko po zewnętrznej stronie, między linią brzegu zewnętrznego stopy D-D1, a linią wyznaczoną przez najdalej wysunięty zewnętrznie punkt brzegu przodostopia (D), a krawędź zewnętrzną palca małego (F).

Sklep Spirulina

Kąt GAMMA (kąt piętowy)

Norma wynosi 15-18°. Nie ma go wyznaczonego na naszym plantogramie, jednak jest banalny do wyznaczenia. Jest to kąt zawarty między linią krawędzi zewnętrznej C-S, a wewnętrznej stopy D-D1. Linie te przecinają się poniżej pięty.

Wskaźnik kątowy Clarke’a (CL) – wyznacza stopień płaskostopia podłużnego.

Norma wynosi 42°-54° (nasz pracownik nie mieści się w normie, jego kąt Clarke’a wynosi 24°, a więc ma płaskostopie).
Jest to kąt wyznaczony między linią krawędzi wewnętrznej stopy (C-S), a styczną wewnętrzną q-Q.
– stopa płaska <30°
– stopa z obniżonym wysklepieniem 31°-41°
– stopa z podwyższonym wysklepieniem 55°>

Wskaźnik Wejsfloga – wyznacza płaskostopie poprzeczne.

Norma wynosi 3:1 (u naszego pracownika wynosi on 2,73, a więc mieści się w normie).
Jest to stosunek długości stopy (linia A-B) do szerokości (linia D-C). Z reguły przyjmuje on wartości od 2 do 3.
W=AB/DC (stosując parametry naszego plantogramu będzie to W= 26/9,5= 2,73).

Idealna stopa miałaby proporcje np. 30 cm długości na 10 cm szerokości. Wartości bliższe 2, czyli np. 2,15 świadczą o płaskostopiu poprzecznym, natomiast wyniki bliższe 3, tak jak u naszego pracownika 2,73 przemawiają za prawidłowym wysklepieniem poprzecznym stopy.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław