Medfile

Pomiary obwodów (wg Weissa i Zembatego)

Kończyna dolna:

P (pośladkowy):
P (krótki):
od krętarza większego kości udowej
do szpary pośladkowej

P (długi):
od spojenia łonowego
do szpary pośladkowej

U (udowy)
U1:
obwód najgrubszego uda (odległość od podstawy rzepki do najgrubszego uda)

U2:
masa głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda (odległość od podstawy rzepki)

Sklep Spirulina

K (kolanowy):
przez środek rzepki

G (goleniowy):
G1:
obwód najgrubszego podudzia (odległość od podstawy rzepki do najgrubszego podudzia)

G2:
nad kostkami

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław