Fotodepilacja Wrocław

Pomiary obwodów (wg Weissa i Zembatego)

Kończyna górna:

R1 (ramienny pierwszy):
R1 (krótki):
od fałdu pachowego przedniego
do brzegu przyśrodkowego łopatki

R1 (długi):
od wcięcia szyjnego mostka
do brzegu przyśrodkowego łopatki

R2 (ramienny drugi):
obwód najgrubszego ramienia (odległość od wyrostka łokciowego kości łokciowej do najgrubszego ramienia)

Ł (łokciowy):
przez wyrostki łokciowe

Sklep Spirulina

P (przedramię):
P1:
obwód najgrubszego przedramienia (odległość od wyrostka łokciowego kości łokciowej do najgrubszego przedramienia)

P2:
przez wyrostki rylcowate

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław