Fizjoexpert Futuro

Odpowiedzią ustroju na działanie czynnika fizykalnego jest odczyn. Czynniki fizykalne wywierają wpływ na ciało człowieka, między innymi na tkanki, układy, cały organizm i dzięki temu przyczyniają się do poprawy krążenia, zwiększają odporność organizmu, zwiększają lub obniżają pobudliwość nerwów i ograniczają wzrost bakterii.

Czynniki fizykalne

Czynniki fizykalne – podział

W zależności od właściwości tych czynników, możemy je podzielić na:

Sklep Spirulina
 1. Czynniki cieplne (termiczne) – bodźcem działającym będzie ciepło, wywołują one odczyny w postaci przekrwienia tkanek, zwiększonego wydzielania gruczołów skóry, wzmożone czynności narządów wewnętrznych, podrażnienia i osłabienia nerwów czuciowych i ruchowych, spadku ciśnienia krwi, zwiększenia przemiany materii.
 2. Czynniki fotochemiczne – należą tutaj promienie, które w ustroju po naświetlaniu nimi wywołują reakcje biochemiczne w tkankach (na przykład promieniowanie słoneczne i promieniowanie fioletowe).
 3. Czynniki elektrochemiczne – działa tutaj prąd stały na mechanizm tkanek. Działanie prądu stałego powoduje wędrówkę jonów. W płynach tkankowych i w obrębie komórek zachodzą zmiany koncentracji jonów.
 4. Czynniki elektrokinetyczne – wynikiem działania tych bodźców są skurcze mięśni, prądy złożone z impulsów są w stosunku do tkanki mięśniowej i nerwowej są bodźcami drażniącymi.
 5. Czynniki mechaniczne i kinetyczne – zalicza się tutaj działanie ciśnienia wody podczas leczenia kąpielami, ciśnienie strumienia wody podczas zabiegów wodoleczniczych (jak na przykład bicze wodne) oraz ucisk wywierany na mięśnie podczas masażu. Czynnikami kinetycznymi są również ćwiczenia bierne i czynne przez układ stawowo-mięśniowy.
 6. Czynniki o działaniu złożonym – mają właściwości różnorodne (jak na przykład ultradźwięki).

Cele medycyny fizykalnej:

 • zwalczanie bólu
 • zwalczanie stanów zapalnych
 • zwiększanie odporności ogólnej
 • zapobieganie zakażeniom
 • usprawnienie mechanizmów regulacyjnych układu krążenia, oddychania, przemiany materii, termoregulacji i ukrwienia skóry
 • poprawa lub utrzymanie wydolności ogólnej organizmu
 • normalizacja przebiegu wegetatywnych procesów życiowych
 • przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom hipokinezji
 • usprawnienie czynności poszczególnych narządów i całego organizmu
 • profilaktyka skutków bez adaptacji organizmu do bodźców termicznych

Podział leczenia fizykalnego:

 1. Leczenie ciepłem (termoterapia) – wtedy gdy do wykonania zabiegów używamy ciał ogrzanych.
 2. Światłolecznictwo – stosowanie promieni świetlnych widzialnych oraz nadfioletowych i podczerwonych (np. laser), leczenie słońcem – helioterapia.
 3. Elektrolecznictwo – tak zwana elektroterapia, stymuluje ona mięśnie i tkanki, wykorzystuje się prądy stałe i biodynamiczne.
 4. Leczenie prądami wielkiej częstotliwości – diatermia długofalowa i krótkofalowa oraz mikrofale.
 5. Leczenie ultradźwiękami – czyli drganiami mechanicznymi.
 6. Kinezyterapia – polega ona na leczeniu usprawnień układu narządów ruch (mięśnie, stawy i kości) przy pomocy ćwiczeń biernych i czynnych oraz gimnastyki leczniczej i masażu leczniczego.
 7. Wodolecznictwo – hydroterapia, są to zabiegi hydrotermiczne (za pomocą ciepłej wody) i hydrokinetyczne (ćwiczenia w wodzie).

Działanie czynnika fizykalnego jako bodźca zależy od jego właściwości fizycznych, od siły i czasu działania, od sposobu jego zastosowania i od wrażliwości danej tkanki.

Odczyn – rodzaje:

 1. Odczyn progowy – jest to efekt uzyskany po minimalnej dawce.
 2. Odczyn normalny – to taki efekt bodźca jakiego się spodziewamy.
 3. Odczyn paradoksalny – to taki odczyn który jest odmienny od spodziewanego.
 4. Odczyn może być też ogólny – to zespół zmian wtórnych występujący w ustroju.
 5. Odczyn miejscowy – występuje w miejscu zadziałania bodźca.
 6. Odczyn naczyniowy – polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych (rumieniu). Jest on zależny od siły i czasu działania bodźca i może się objawiać w różnym stopniu:
 • jako zaczerwienienie skóry;
 • jako rozlane głębokie przekrwienie;
 • w postaci pokrzywki lub obrzęku skóry;
 • powoduje miejscową poprawę krążenia co stwarza lepsze warunki dla tkanek.
Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław