Odczyn to reakcja ustroju na bodziec.

Odczyn zależy od:

– siły bodźca;
– czasu działania bodźca (czasu zabiegu);
– wrażliwości okolicy zabiegu na dany bodziec;
– właściwości indywidualnych pacjenta (wiek, płeć, masa itd.).

Wywołany odczyn może być:

miejscowy (w miejscu działania energii);
– ogólny (gdy reakcja dotyczy całego ustroju lub układu);
– odwracalny (ustępuje z upływem czasu);
– nieodwracalny (gdy nastąpi uszkodzenie tkanek);
– normalny (tkanki reagują prawidłowo, w sposób spodziewany);
– paradoksalny (skutek odmienny od spodziewanego).

Zostaw komentarz