Czynniki fizykalne – podział

Czynniki fizykalne

Odpowiedzią ustroju na działanie czynnika fizykalnego jest odczyn. Czynniki fizykalne wywierają wpływ na ciało człowieka, między innymi na tkanki, układy, cały organizm i dzięki temu przyczyniają się do poprawy krążenia, zwiększają odporność organizmu, zwiększają lub obniżają pobudliwość nerwów i ograniczają wzrost bakterii. Czynniki fizykalne – podział W zależności od właściwości tych czynników, możemy je podzielić […]

Rola leczenia uzdrowiskowego

Rola leczenia uzdrowiskowego

Znaczenie i rola leczenia uzdrowiskowego w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważna dla osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi. Rola leczenia uzdrowiskowego Leczeniem uzdrowiskowym można: usprawniać mechanizmy naczynioruchowe stosując kąpiele powietrzne i hydroterapię; zapobiegać skutkom hipokinezji przez stosowanie terapii ruchem; ograniczać skutki nieodpowiedniego odżywiania przez stosowanie właściwej diety; przeciwdziałać napięciom nerwowym przez zmianę trybu życia, odpoczynek, spokój. Leczenie […]