Fizjoexpert Futuro

Znaczenie i rola leczenia uzdrowiskowego w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważna dla osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi.

Rola leczenia uzdrowiskowego

Leczeniem uzdrowiskowym można:

  • usprawniać mechanizmy naczynioruchowe stosując kąpiele powietrzne i hydroterapię
  • zapobiegać skutkom hipokinezji przez stosowanie terapii ruchem
  • ograniczać skutki nieodpowiedniego odżywiania przez stosowanie właściwej diety
  • przeciwdziałać napięciom nerwowym przez zmianę trybu życia, odpoczynek, spokój

Rola leczenia uzdrowiskowego

Leczenie i profilaktyka uzdrowiskowa ma ogromne znaczenie dla osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi. Kompleksowe zastosowanie fizykoterapii do uzdrowiskowego leczenia, rehabilitacji i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, stanowi dobry przykład możliwości zastąpienia farmakoterapii naturalnymi środkami leczniczymi. Leczenie uzdrowiskowe skraca czas leczenia wielu chorób przewlekłych i przywraca stosunkowo szybko zdolność do pracy. Szczególnie duże znaczenie ma rehabilitacja uzdrowiskowa w zaburzeniach czynności narządu ruchu w następstwie chorób, stanów pourazowych i pooperacyjnych układu kostno-szkieletowo-mięśniowego, czy następstw chorób neurologicznych. Korzystne wyniki uzyskuje się również podczas rehabilitacji w chorobach wewnętrznych, przede wszystkim kardiologicznej i pulmonologicznej.

Rehabilitacja uzdrowiskowa, ze względu na większe możliwości stosowania kompleksowego leczenia fizykoterapeutycznego, wzbogaconego w naturalne tworzywa lecznicze, jak również ze względu na to, że jest prowadzona w odmiennych, bardziej komfortowych warunkach klimatycznych i środowiskowych, daje na ogół lepsze wyniki niż prowadzone w zwykłych szpitalach. Leczenie takie przygotowuje chorych, do niektórych operacji np. ortopedycznych lub w obrębie klatki piersiowej. Usprawniają mięśnie szkieletowe, krążenie krwi oraz polepsza technikę oddychania. Leczenie uzdrowiskowe odgrywa dużą rolę w usprawnianiu mechanizmów termoregulacji, a wiele zabiegów kinezyterapeutycznych i wodoleczniczych ma formę, np. w postaci spacerów po pięknej okolicy, po trasach o różnym stopniu trudności, z równoczesną kąpielą powietrzną czy słoneczną.

Konferencje Bioptron

Tryb życia chorego w uzdrowisku regulowany jest naukowo wymaganiami regulaminu. Wyznacza on rodzaj i czas trwania zabiegów, wypoczynku, snu, diety oraz stopień dawkowania wysiłku. Uzdrowiska mają na celu zapewnić choremu wygody cywilizacyjne. W uzdrowisku uczy się chorych, jak zwalczać chorobę i zwiększać siły obronne organizmu. Za pomocą metod pedagogicznych i psychologicznych stosowanych w uzdrowisku, chory uczy się podczas kuracji zmieniać swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe i ćwiczyć właściwy model zachowania, który później powinien stosować na co dzień.

Cele i zadania leczenia uzdrowiskowego

Kuracja uzdrowiskowa stanowi kontynuacje leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego wielu chorób. Jej zadaniem jest leczenie uzupełniające chorób przewlekłych, skracanie okresu zdrowienia, przystosowanie do czynnego życia po wielu ciężkich chorobach, pomaga utrzymać zdolność do pracy, utrwalenie zadowalającego stanu zdrowia i koryguje nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz zwalcza brak ruchu. Leczenie uzdrowiskowe jest dopełnieniem i równocześnie wzmocnieniem leczenia prowadzonego innymi metodami, pobudza ono potencjalne rezerwy wydolności i zwiększa siły obronne oraz przyśpiesza proces zdrowienia przez:

  • trening mechanizmów regulacyjnych w jeszcze zdrowej części organizmu;
  • uporządkowanie i harmonizację regulacji autonomicznej;
  • regulację zasadniczych czynności: oddychania, krążenia, ruchu, gospodarki cieplnej, snu, trawienia, rytmów biologicznych, ukrwienia narządów, przemiany materii;
  • poprawę lub odzyskanie psychofizycznej sprawności czynnościowej.

Rola leczenia uzdrowiskowego i jego zadanie to przedstawienie i pobudzenie sił porządkujących czynności życiowe organizmu i sił „samoleczących”. Stabilizuje ono procesy neurowegetatywne i psychonerwowe. Szczególnie ważne jest to, że wykorzystuje ono naturalne środki lecznicze, takie jak klimat z jego licznymi czynnikami, wody lecznicze, peloidy, dietę oraz różne zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne. Pozwalają one nie tylko ćwiczyć zaburzone funkcje, ale również umożliwiają odstawienie leków, zwalczających tym samym ich nadużywanie.
Duże znaczenie ma przekonanie kuracjusza o konieczności współdziałania z lekarzem, co powinno również doprowadzić do uporządkowania trybu życia zgodnie z rytmami biologicznymi.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław