Szukaj
Szukaj

Badanie fizjoterapeutyczne

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Badanie fizjoterapeutyczne przeprowadzone w odpowiedni sposób często jest połową sukcesu rehabilitacji. Każdemu pacjentowi należy poświęcić wystarczająco dużo uwagi i czasu, aby szczegółowo poznać wszystkie ważne dla leczenia aspekty jego zdrowia czy życia.

Badanie fizjoterapeutyczne

Badanie fizjoterapeutyczne

Badanie fizjoterapeutyczne powinno trwać nawet do 45 minut i składać się z kilku etapów:

 • wywiad;
 • badanie dla potrzeb fizjoterapii miejscowej;
 • badanie dla potrzeb fizjoterapii ogólnousprawniającej;
 • badania specjalne.

Wywiad

Znany inaczej jako badanie podmiotowe. Fizjoterapeuta ma obowiązek zebrać wszystkie, ważne informacje podawane przez pacjenta lub jego opiekuna. Wywiad składa się z 3 części:

1. Część personalna.

Zawiera pytania o dane osobowe pacjenta, jego wiek, stan cywilny, wykształcenie, pełniony zawód, przebyte choroby i urazy ciała, przebyte operacje, choroby dziedziczne w rodzinie oraz obecnie przyjmowane leki. Wszystkie informacje są bardzo ważne, ponieważ może się okazać, że przyczyną np. przewlekłych dolegliwości układu oddechowego jest praca zawodowa pacjenta narażająca na kontakt z pyłami.

2. Wywiad dotyczący aktualnej choroby.

iejsce i nasilenie dolegliwości bólowych, początek pojawienia się bólu, rejon odczuwania dolegliwości i w zależności od dysfunkcji: ograniczenia ruchomości, osłabienie siły mięśniowej, okresy zaostrzeń i remisji, zaburzenia czucia, omdlenia, zamroczenia, bóle głowy, bezsenność, kaszel

3. Część socjalna.

Obejmuje pytania na temat warunków mieszkaniowych, sposobu utrzymania się oraz obecności osób pomagających. Ważne jest pytanie o obecność schodów, windy lub udogodnień dla niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.

Patronite
Patronite

Badania dla potrzeb fizjoterapii miejscowej

Tego rodzaju badania dzielą się na badania statyczne oraz dynamiczne.

Badania statyczne

 1. Pomiary linijne długości kończyn – wykonuje się przy wykorzystaniu taśmy centymetrowej. Pozycje wyjściowe do badania powinny być stabilne i komfortowe. Wyniki zaokrągla się do pełnych cm. Pomiary należy wykonywać obustronnie, rozpoczynając od kończyny zdrowej. Długości dzieli się na całkowite (cała kończyna) i odcinkowe (usprawniana część kończyny), a także na długości bezwzględne (z wyłączeniem stawu łączącego z obręczą) oraz względne (wraz ze stawem łączącym z obręczą).
 2. Pomiary obwodów – ocenia się przyrost lub ubytki masy mięśniowej, ewentualnie zmian wysiękowych w obrębie stawów. Badanie wykonuje się także za pomocą taśmy centymetrowej, a wyniki zaokrągla do 0,5 cm. Zmiany obwodów są często dynamiczne, zatem pomiaru należy dokonywać co kilka dni.
 3. Badanie części recepcyjnej układu nerwowego – przydatne szczególnie w przypadku wielu chorób neurologicznych. Bada się receptory powierzchniowe (lekki dotyk, odczucie temperatury czy ból), receptory głębokie (poczucie pozycji i ruchu) oraz receptory korowe (rozpoznawanie przedmiotów dotykiem, rozpoznawanie kształtów rysowanych na skórze).

Badania dynamiczne

 1. Badania zakresu ruchomości – wykonuje się je za pomocą goniometru, a wynik zaokrągla do 5 stopni. Zakres ruchomości może być czynny (pacjent samodzielnie wykonuje ruch w stawie) lub bierny (fizjoterapeuta wykonuje ruch). Zakres ruchomości często mierzy się orientacyjnie, np. w celu zbadania odcinka lędźwiowego kręgosłupa nakazuje się pacjentowi wykonanie testu palce-podłoga.
 2. Ocenia siły mięśniowej – za pomocą testu Lovetta. Pozycja wyjściowa oraz opór (lub jego brak) zależą od stanu zdrowia i możliwości pacjenta. Test posiada 6 stopniową skalę, gdzie 0 oznacza brak jakiegokolwiek skurczu mięśnia, a 5 siłę prawidłową.
 3. Testy czynnościowe – specjalnie opracowane testy dotyczące wybranego odcinka ciała. Przykładem może być test Otta, który bada ruchomość kręgosłupa w odcinku piersiowym lub test Apleya, który diagnozuje uszkodzenia łąkotek.

Badania dla potrzeb fizjoterapii ogólnousprawniającej

Tego rodzaju badania fizjoterapeutyczne również można podzielić na część statyczną i dynamiczną.

Badania statyczne

Obejmują głównie oglądanie pacjenta w pozycji stojącej i leżącej w wielu płaszczyznach ciała. Badana osoba powinna być w bieliźnie, aby fizjoterapeuta był w stanie szczegółowo ocenić sylwetkę.

Badania dynamiczne

Badania dynamiczne ogólne obejmują:

Testy funkcjonalne umożliwiają ocenę czynności narządu ruchu w całości. Przykładem może być test Up & Go, który sprawdza zarówno sposób poruszania się, siadania oraz wspomagania się podczas siadania, jak również równowagę i koordynację.

Bibliografia

 1. Zembaty A., Kinezyterapia, Tom I, Wydawnictwo Kasper Sp. z o.o., Kraków 2002.


Polecane produkty:
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *