Fotodepilacja Wrocław

Test Otta to pomiar ruchomości kręgosłupa w odcinku piersiowym.

Test Otta – wykonanie

Pacjent w pozycji stojącej. Początek taśmy centymetrowej przykładamy do wyrostka kolczystego siódmego kręgu szyjnego i zaznaczamy punkt 30 cm poniżej w linii prostej. Sprawdzamy zmianę odległości od Cdo tego punktu gdy badany pochyla się w przód i w tył.

Norma

– przy pochyleniu w przód – zwiększenie odległości o 2-4 cm;
– przy pochyleniu w tył – zmniejszenie odległości o 1-2 cm.

Sklep Spirulina

Interpretacja

Zbyt mała ruchomość kręgosłupa może świadczyć o zmianach zwyrodnieniowych oraz występowaniu stanu zapalnego.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław