Szukaj
Szukaj

Zapalenie jelita grubego

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego należy do grupy nieswoistych zapaleń jelit. Są to przewlekłe choroby układu pokarmowego o niewyjaśnionej etiologii, które cechują się okresem remisji i zaostrzeń. Poza wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w skład tej grupy wchodzi choroba Leśniowskiego-Crohna oraz zapalenia mikroskopowe (limfocytowe i kolagenowe).

Zapalenie jelita grubego

Czym jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego?

Zmiany chorobowe w tej jednostce rozpoczynają się zwykle w odbytnicy i esicy. Następnie szerzą się w sposób ciągły, a w zaawansowanych przypadkach zajmują całe jelito grube.

Zobacz również: Jelito cienkie i jelito grube – budowa i funkcje.

Stan zapalny błony śluzowej i podśluzowej tworzy płytkie lecz rozległe owrzodzenia. Choroba przebiega z okresami remisji i zaostrzeń. Dodatkowo przebieg obejmuje najczęściej ostre rzuty podzielone okresami pełnej remisji. U niektórych pacjentów choroba jest stale aktywna, z kolei długie okresy remisji dotyczą osób w starszym wieku.

Nie ustalono konkretnych przyczyn choroby. Odkryto jednak pewne czynniki, które mogą mieć wpływ na jej rozwój. Są to czynniki:

 • genetyczne, ponieważ wykryto rodzinne występowanie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego;
 • immunologiczne, ponieważ istnieje korelacja między stanem psychicznym pacjentów, a występowaniem choroby;
 • środowiskowe, ponieważ w przebiegu choroby wykazano wzmożoną aktywację limfocytów T CD4+.

Objawy zapalenia jelita grubego

Choroba pojawia się nagle. Pierwszym i jednocześnie najczęściej występującym objawem jest biegunka z domieszką krwi w kale. Pacjenci ze zmianami ograniczonymi do odbytnicy mogą mieć prawidłowy rytm wypróżnień, a niekiedy nawet zaparcia. Wówczas jedynym objawem jest krwawienie. W aktywnym zapaleniu całej okrężnicy stolec może być oddawany nawet do 20 razy na dobę.

Z innych objawów należy wymienić:

 • bóle brzucha;
 • gorączkę;
 • nagłe chudnięcie;
 • obrzęki.

Dolegliwości bólowe najczęściej dotyczą podbrzusza i lewego dołu biodrowego. Dodatkowo towarzyszy im nagłe parcie na stolec.

W przebiegu choroby można wyróżnić dwie grupy chorób współwystępujących z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Pierwszą grupę stanowią choroby, które pojawiają się głównie w okresie zaostrzeń, a ich objawami są:

Patronite
Patronite
 • rumień guzowaty;
 • zapalenie tęczówki;
 • zapalenie dużych stawów.

Druga grupa obejmuje choroby przebiegające niezależnie od zapalenia jelita grubego:

 • ZZSK;
 • powikłania ze strony wątroby i dróg żółciowych.

Diagnostyka

Najczęstsze odchylenia laboratoryjne obejmują niedokrwistość, leukocytozę, podwyższoną liczbę płytek, przyspieszone OB, wzrost stężenia CRP oraz wzrost stężenia gamma-globulin.

Należy wykonać badanie bakteriologiczne i parazytologiczne stolca. Złotym standardem w diagnostyce jest także wykonanie rektoskopii lub sigmoidoskopii z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego. Z kolei kolonoskopia umożliwia określenie zakresu zmian i umożliwia pobranie licznych wycinków.

Zapalenie jelita grubego – leczenie

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego można leczyć farmakologicznie lub operacyjnie. Sposób leczenia farmakologicznego zależy od ciężkości przebiegu choroby oraz rozległości zmian w jelicie grubym. Zwykle podaje się preparaty kwasu 5-ASA, antybiotyki, probiotyki, kortykosteroidy oraz leki immunosupresyjne.

Zobacz również: Probiotyki – fakty i mity.

Poza tym niezwykle ważna jest odpowiednia dieta, szczególnie w trakcie ostrego rzutu choroby. Powinna być ona ubogoresztkowa i bezmleczna, z odpowiednią ilością białka.

U 80% pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o łagodnym przebiegu leczenie zachowawcze przynosi oczekiwane rezultaty. Z kolei u pozostałych istnieją wskazania do leczenia operacyjnego, które podzielono na 3 grupy:

 1. Nagłe – gwałtowne pogorszenie się stanu chorego, wstrząs septyczny, perforacja jelita, masywny krwotok, zapalenie otrzewnej;
 2. Pilne (operację należy wykonać do 48 godzin) – ostry rzut choroby, brak poprawy po leczeniu zachowawczym;
 3. Wybiórcze – powikłania ze strony innych narządów, zwężenie światła jelita, zahamowanie wzrostu z opóźnionym dojrzewaniem płciowym u dzieci, przetoka odbytniczo-pochwowa.

Celem leczenia operacyjnego jest usunięcie jelita grubego.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Nelke M., Genetyczna i kliniczna charakterystyka chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, Poznań 2013.
 2. Zawadzka P., Nieswoiste zapalenia jelit – wczoraj i dziś, Nowiny Lekarskie, 5/2006.
 3. Bartnik W., Zakażenia i nieswoiste zapalenia jelit, Gastroenterologia Kliniczna, 2-3/2013.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *