Limfopenia

Limfopenia to stan chorobowy polegający na zmniejszeniu się liczby krążących we krwi obwodowej limfocytów poniżej 1000/µl. Może być wrodzona (jako następstwo wrodzonego niedorozwoju tkanek limfatycznych), bądź nabyta.   Czym są limfocyty? Limfocyty krążące we krwi obwodowej stanowią niejednorodną populację komórek, zarówno pod względem miejsca ich powstawania, jak i pod względem pełnionych funkcji. Pochodzą z różnych […]

Hipoglikemia

Hipoglikemia określa zbyt niski w stosunku do potrzeb organizmu poziom cukru we krwi. To stan, gdy stężenie glukozy we krwi spadnie poniżej 70 mg/dl (miligram na decylitr), niezależnie od obecności objawów klinicznych. Hipoglikemia wiąże się nieodłącznie z leczeniem cukrzycy, zwłaszcza typu 1.   Hipoglikemia – rodzaje Wyróżnia się następujące rodzaje hipoglikemii: ciężką – podanie węglowodanów celem […]

Erytropoeza

Erytropoeza to proces, w przebiegu którego powstają krwinki czerwone, czyli erytrocyty. Stanowi jeden z najważniejszych mechanizmów ludzkiego ustroju, ponieważ komórki te odpowiadają między innymi za transport tlenu.   Czym są erytrocyty? Erytrocyty stanowią stałe elementy składu krwi człowieka. To najliczniejsza populacja komórek krwi, ponieważ jeden mikrolitr krwi może zawierać ich aż do 5 mln. Porównując, […]