Aorta

Aorta jest tętnicą główną organizmu ludzkiego, czyli wielkim pniem, od którego odchodzą wszystkie naczynia doprowadzające krew utlenowaną do całego ustroju.   Budowa aorty Aorta rozpoczyna się w przedłużeniu stożka tętniczego komory lewej. W śródpiersiu przednim ku tyłowi od trzonu mostka wstępuje ona ku górze i lekko na prawo. Następnie zatacza łuk ku tyłowi i w […]