Biofeedback

Biofeedback

Biofeedback to inaczej biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu fizjologicznego. To forma terapii, która polega na dostarczaniu pacjentowi sygnałów o zmianach w jego organizmie. Dzięki temu może on uczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane, np. fale mózgowe czy napięcie mięśniowe. Biofeedback jest metodą coraz częściej docenianą, […]