Szukaj
Szukaj

Mięsień prostownik grzbietu

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Mięsień prostownik grzbietu (łac. musculus erector spinae) w rzeczywistości nie jest pojedynczym mięśniem, lecz zbitą grupą mięśniową zlokalizowaną po obu stronach kręgosłupa. Ta wielka i podłużna masa mięśniowa w różnych odcinkach grzbietu zmienia się pod względem rozmiarów i budowy, dostosowując się ponadto do krzywizn kręgosłupa. W przebiegu mięśnia prostownika grzbietu wyróżnić można kilka mniejszych mięśni.

Mięsień prostownik grzbietu – budowa

Mięsień krzyżowo-grzbietowy (łac. musculus sacrospinalis), będący faktycznym prostownikiem grzbietu, rozpoczyna się w głębi ciała mięśniowo, zaś na powierzchni długimi ścięgnami od:

Cała ta masa mięśniowa w okolicy lędźwiowej dzieli się na dwa pasma: mięsień biodrowo-żebrowy (łac. musculus iliocostalis) oraz mięsień najdłuższy (łac. musculus longissimus).

Mięsień biodrowo-żebrowy

Mięsień biodrowo-żebrowy przebiega między żebrami i dzieli się na trzy części:

 • mięsień biodrowo-żebrowy lędźwi (łac. musculus iliocostalis lumborum);
 • mięsień biodrowo-żebrowy klatki piersiowej (łac. musculus iliocostalis thoracis);
 • mięsień biodrowo-żebrowy szyi (łac. musculus iliocostalis cervicis).

Mięsień biodrowo-żebrowy

Mięsień biodrowo-żebrowy lędźwi przyczepia się do kątów od 6 do 9 żeber dolnych. Mięsień biodrowo-żebrowy klatki piersiowej biegnie w przedłużeniu poprzedniego, otrzymując jednocześnie wzmacniające wiązki początkowe od kątów 12 do 7 żebra przyśrodkowego do przyczepów w okolicy lędźwi. Kończy się na górnych żebrach. Z kolei mięsień biodrowy szyi przyczepia się do guzków tylnych wyrostków poprzecznych VI-IV kręgu szyjnego.

Mięsień najdłuższy

Stanowi pasmo przyśrodkowe mięśnia krzyżowo-grzbietowego i przebiega w zasadzie pomiędzy wyrostkami poprzecznymi lub ich odpowiednikami. Składa się z 3 części, poniżej przedstawione zostały ich przyczepy:

 • mięsień najdłuższy klatki piersiowej (łac. musculus longissimus thoracis) – pp: wspólna masa mięśniowa i powierzchnia masy ścięgnistej mięśnia krzyżowo-grzbietowego, pk: wyrostki poprzeczne kręgów lędźwiowych, kąty od 12 do 2 żebra, wyrostki poprzeczne wszystkich kręgów piersiowych;
 • mięsień najdłuższy szyi (łac. musculus longissimus cervicis) – pp: wyrostki poprzeczne górnych 4 lub 6 kręgów piersiowych, pk: guzki tylne wyrostków poprzecznych V-II kręgu szyjnego;
 • mięsień najdłuższy głowy (łac. musculus longissimus capitis) – pp: wyrostki poprzeczne górnych kręgów piersiowych i dolnych kręgów szyjnych, pk: płaskie ścięgno nad wyrostkiem sutkowatym kości skroniowej.

mięsień najdłuższy (łac. musculus longissimus)

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Wszystkie wymienione wyżej mięśnie składają się na mięsień prostownik grzbietu.

Mięsień prostownik grzbietu – funkcje

Mięsień prostownik grzbietu odpowiada przede wszystkim na prostowanie kręgosłupa i stabilizację ciała, a więc utrzymanie równowagi. Dodatkowo silnie zgina kręgosłup w kierunku bocznym. Mięsień najdłuższy głowy poza tym, że pociąga ją ku tyłowi, zgina i pochyla ją w tę samą stronę. Ponadto mięsień prostownik grzbietu bierze udział w oddychaniu, ponieważ przy głębokich wdechach wspomaga prostowanie kręgosłupa.

Unaczynienie

Ze względu na wielkość mięśnia, za jego unaczynienie odpowiada wiele struktur krwionośnych. Są to głównie:

 • gałązki tętnicy potylicznej i szyjnej głębokiej;
 • gałązki grzbietowe tętnic międzyżebrowych tylnych;
 • gałązki grzbietowe tętnic lędźwiowych.

Mięsień jest dobrze ukrwiony.

Unerwienie

Za unerwienie mięśnia odpowiadają:

Mięsień prostownik grzbietu może różnić się osobniczo niektórymi parametrami.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 2. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *