Fenotiazyny

Fenotiazyny to grupa organicznych związków chemicznych charakteryzujących się obecnością w cząsteczce potrójnego pierścienia węglowego. Pochodne fenotiazyny są powszechnie stosowane w medycynie jako leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki).   Charakterystyka fenotiazyny Fenotiazyna to związek posiadający trojpierścieniową budowę. Dwa pierścienie benzenu łączą się z atomem siarki i atomem wodoru. Do popularnie stosowanych w medycynie pochodnych omawianego związku należą między […]