Splot ramienny

Splot ramienny (plexus brachialis) jest siecią włókien nerwowych, które przebiegają od rdzenia kręgowego przez szyję (trójkąt boczny) i pachę do ramienia. Anatomicznie wyróżniamy część nadobojczykową (w trójkącie łopatkowo-obojczykowym)  i podobojczykową (w jamie pachowej) splotu ramiennego. Tworzą go gałęzie przednie nerwów rdzeniowych szyjnych od C5 do C8