SFTR – zakresy ruchów w stawach

SFTR to system pomiaru i zapisu zakresów ruchów w stawach. Skrót SFTR oznacza: S - sagital (płaszczyzna strzałkowa), F - frontal (płaszczyzna czołowa), T - transverse (płaszczyzna poprzeczna), R - rotation (ruchy rotacyjne). Wyniki pomiarów zakresu ruchu są zapisywane za pomocą trzech cyfr według następujących