Płaszczyzny ciała

Płaszczyzny ciała- to płaszczyzny, które przecinają się pod kątem prostym. Dzielą one ciało człowieka. Wyróżniamy 3 główne płaszczyzny ciała:1. Płaszczyzna strzałkowa (planum sagittale)- dzieli ciało na dwie części: prawą (dexter) i lewą (sinister). Wyznaczona jest przez oś strzałkową (axis sagittalis) i oś pionową (axis verticalis).