Objaw Payra

Objaw Payra - dotyczy uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej. Wykonanie: pacjent w siadzie skrzyżnym. Terapeuta naciskając na staw kolanowy pogłębia zgięcie, szpotawienie i rotację zewnętrzną. Interpretacja: jeżeli występuje ból w przyśrodkowej szparze stawu kolanowego, świadczy to o uszkodzeniu rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej.