Mięsień gruszkowaty

Mięsień gruszkowaty (musculus piriformis) to mięsień, którego układ włókien tworzy stożkowaty, spłaszczony kształt. Wychodzi on przez otwór kulszowy większy, dzieląc go na dwa otwory: - górny (otwór nadgruszkowaty - foramen suprapiriforme) - droga dla nerwu oraz naczyń pośladkowych górnych; - otwór podgruszkowaty (foramen) - droga dla