Mięsień gruszkowaty

/Tag:Mięsień gruszkowaty

Mięsień gruszkowaty

Mięsień gruszkowaty (musculus piriformis) to mięsień, którego układ włókien tworzy stożkowaty, spłaszczony kształt. Wychodzi on przez otwór kulszowy większy, dzieląc go na dwa otwory: - górny (otwór nadgruszkowaty - foramen suprapiriforme) - droga dla nerwu oraz naczyń pośladkowych górnych; - otwór podgruszkowaty (foramen) - droga dla

Zespół mięśnia gruszkowatego

Zespół mięśnia gruszkowatego (ang. piriformis syndrome) powstaje w skutek przewlekłego przykurczu lub wzmożonego napięcia mięśnia gruszkowatego. W wywiadzie jest to często uraz okolicy krzyżowej lub miednicy. Zespół mięśnia gruszkowatego objawy: - lokalizacja bólu: głęboko w pośladku (ból pośladka) - staw krzyżowo-biodrowy, otwór kulszowy większy, mięsień gruszkowaty