Mięsień biodrowo-żebrowy czynność

/Tag:Mięsień biodrowo-żebrowy czynność

Mięsień biodrowo-żebrowy

Mięsień biodrowo-żebrowy (m. iliocostalis) stanowi boczne pasmo mięśnia krzyżowo-grzbietowego (prostownik grzbietu), dzieli się na część lędźwiową, część klatki piersiowej i część szyjną. Mięsień biodrowo-żebrowy lędźwi (m. iliocostalis lumborum) pp: powierzchnia grzbietowa kości krzyżowej pk: kąty sześciu dolnych żeber. Mięsień biodrowo-żebrowy klatki piersiowej (m. iliocostalis thoracis)