Chloremia

Chloremia to stan odnoszący się do prawidłowej, fizjologicznej zawartości chlorków w ustroju człowieka. W praktyce medycznej często można się spotkać z hipochloremią, czyli obniżeniem stężenia chloru w organizmie.   Funkcje chloru Chlor jest głównym nieorganicznym anionem płynu pozakomórkowego. Zalicza się go do najbardziej rozpowszechnionych anionów