Limfopenia

Limfopenia to stan chorobowy polegający na zmniejszeniu się liczby krążących we krwi obwodowej limfocytów poniżej 1000/µl. Może być wrodzona (jako następstwo wrodzonego niedorozwoju tkanek limfatycznych), bądź nabyta.   Czym są limfocyty? Limfocyty krążące we krwi obwodowej stanowią niejednorodną populację komórek, zarówno pod względem miejsca ich