Fentanyl

Fentanyl to organiczny związek chemiczny o działaniu przeciwbólowym, wykorzystywany jako środek anestezjologiczny. Stanowi pochodną piperydyny.   Charakterystyka fentanylu Fentanyl to silny opioid syntetyczny oddziałujący przede wszystkim na ośrodkowy układ nerwowy. Silnie wiąże się z białkami osocza – głównie z albuminą, ponieważ aż w 80%. Następnie,